info@panadisplay.com
Parametrni OPTION

Parametrni OPTION

Apr 26, 2019

5.9 OPTION parametrining ta'rifi

Quyidagi jadval ushbu bobda aytib o'tilgan OPTION parametrini belgilaydi.


Jadval 12 parametr OPTION ta'rifi

image

image

image

image

image