Bosh sahifa > Yangiliklar > Kontent

Parametrni OPTION

Apr 26, 2019

5.9 OPTION parametrining ta'rifi

Quyidagi jadval ushbu bobda aytib o'tilgan OPTION parametrini belgilaydi.


Jadval 12 parametr OPTION ta'rifi

image

image

image

image

image