info@panadisplay.com
FT_Hal_I2C.h

FT_Hal_I2C.h

May 06, 2019

/ * Ushbu fayl I2C * /

FT_HAL_I2C_H

FT_HAL_I2C_H-ni tanlang


#ifdef FT_ARDUINO_ATMEGA328P_I2C

FT_ATMEGA328P_RTC_I2C_ADDRESS (0x6F) // 7 bit i2c manzili va oxirgi bit o'qish / yozish uchun

FT_ATMEGA328P_I2C_BURST_SIZE (28)

FT_ATMEGA328P_RTC_MFP (2)

#endif


/ * API prototiplari * /

ft_int16_t hal_rtc_i2c_init ();

ft_int16_t hal_rtc_i2c_read (ft_uint8_tAdd, ft_uint8_t * bufer, ft_uint16_t uzunligi);

ft_int16_t hal_rtc_i2c_write (ft_uint8_tAdd, ft_uint8_t * bufer, ft_uint16_t uzunligi);#endif / * FT_HAL_I2C_H * // * Bundan tashqari biror narsa * /