info@panadisplay.com
FT_App_Clocks

FT_App_Clocks

May 06, 2019

/ *

#include

#include

#include

#include

#include

* /

/ * # ichiga "FT_Platform.h"

#inch "FT_Hal_SPI.cpp"

#inch "FT_CoPro_Cmds.cpp"

* /


#include


#include "FT_Platform.h"

#inch "FT_Hal_I2C.h"#Define SAMAPP_DELAY_BTW_APIS (1000)

SAMAPP_ENABLE_DELAY () Ft_Gpu_Hal_Sleep (SAMAPP_DELAY_BTW_APIS)

#Define SAMAPP_ENABLE_DELAY_VALUE (x) Ft_Gpu_Hal_Sleep (x)


/ * Har xil ekran panellarini qo'llab-quvvatlash uchun ekran o'lchamlari uchun global o'zgaruvchilar * /


ft_int16_t FT_DispWidth = 480;

ft_int16_t FT_DispHeight = 272;

ft_int16_t FT_DispHCycle = 548;

ft_int16_t FT_DispHOffset = 43;

ft_int16_t FT_DispHSync0 = 0;

ft_int16_t FT_DispHSync1 = 41;

ft_int16_t FT_DispVCycle = 292;

ft_int16_t FT_DispVOffset = 12;

ft_int16_t FT_DispVSync0 = 0;

ft_int16_t FT_DispVSync1 = 10;

ft_uint8_t FT_DispPCLK = 5;

ft_char8_t FT_DispSwizzle = 0;

ft_char8_t FT_DispPCLKPol = 1;


DISPLAY_QVGA-ni tanlang


# O'chirish 1

# O'chirib qo'ying

# -define Shrift 27 // harflarning o'lchami

#define MAX_LINES 4 // Maksimal chiziqlar ko'rsatishga imkon beradi


SPECIAL_FUN 251-ni tanlang

BACK_SPACE-ni tanlang 251 // Orqa makon

# CAPS_LOCK belgilash 252 // Caps Lock

# -taroqqa NUMBER_LOCK 253 // Raqamni qulflash

Orqaga 254 // Chiqish


LINE_STARTPOS-ni tanlang FT_DispWidth / 50 // qatorni boshlash

#Define LINE_ENDPOS FT_DispWidth // qatorning maksimal uzunligi


/ * Bufer optimallashtirish uchun global ishlatiladi * /

Ft_Gpu_Hal_Context_t xost, * phost;ft_uint32_t Ft_CmdBuffer_Index;

ft_uint32_t Ft_DlBuffer_Index;


#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

ft_uint8_t Ft_DlBuffer [FT_DL_SIZE];

ft_uint8_t Ft_CmdBuffer [FT_CMD_FIFO_SIZE];

#endif


ft_void_t Ft_App_WrCoCmd_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t cmd)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

/ * Buyruq buyrug'ini buferga nusxalash * /

ft_uint32_t * pBuffcmd;

pBuffcmd = (ft_uint32_t *) & Ft_CmdBuffer [Ft_CmdBuffer_Index];

* pBuffcmd = cmd;

#endif

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, cmd);

#endif

/ * Buyruq indeksini oshirish * /

Ft_CmdBuffer_Index + = FT_CMD_SIZE;

}


ft_void_t Ft_App_WrDlCmd_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t cmd)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

/ * Buyruq buyrug'ini buferga nusxalash * /

ft_uint32_t * pBuffcmd;

pBuffcmd = (ft_uint32_t *) & Ft_DlBuffer [Ft_DlBuffer_Index];

* pBuffcmd = cmd;

#endif


#ifdef ARDUINO_PLATFORM

Ft_Gpu_Hal_Wr32 (phost, (RAM_DL + Ft_DlBuffer_Index), cmd);

#endif

/ * Buyruq indeksini oshirish * /

Ft_DlBuffer_Index + = FT_CMD_SIZE;

}


ft_void_t Ft_App_WrCoStr_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, const ft_char8_t * s)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

ft_uint16_t uzunligi = 0;

uzunlik = strlen (s) + 1; // null tugatish uchun so'nggi

strcpy (& Ft_CmdBuffer [Ft_CmdBuffer_Index], s);


/ * uzunligini oshirib, uni 4 bayttan * /

Ft_CmdBuffer_Index + = ((uzunlik + 3) & ~ 3);

#endif

}


ft_void_t Ft_App_Flush_DL_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

agar (Ft_DlBuffer_Index> 0)

Ft_Gpu_Hal_WrMem (phost, RAM_DL, Ft_DlBuffer, Ft_DlBuffer_Index);

#endif

Ft_DlBuffer_Index = 0;

}


ft_void_t Ft_App_Flush_Co_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

agar (Ft_CmdBuffer_Index> 0)

Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, Ft_CmdBuffer, Ft_CmdBuffer_Index);

#endif

Ft_CmdBuffer_Index = 0;

}


/ * Displeyni PWM-ni 100 dan 0 ga o'zgartirib * fadeout effektini berish uchun API

ft_void_t SAMAPP_fadeout ()

{

ft_int32_t i;

(i = 100; i> = 0; i - = 3)

{

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, i);


Ft_Gpu_Hal_Sleep (2); // 2 soniyali uyqu

}

}


* API displeyni 0 dan 100 gacha o'zgarishi va oxirgi marta 128 * /

ft_void_t SAMAPP_fadein ()

{

ft_int32_t i;

(i = 0; i <= 100;="" i="" +="">

{

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, i);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (2); // 2 soniyali uyqu

}

/ * Nihoyat PWM 100% * /

i = 128;

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, i);

}


#ifdef SAMAPP_ENABLE_APIS_SET0


/ * Sin va cos jadval hassasiyetinin optimallashtiradi qilingan dastur 16 bit * /

FT_PROGMEM ft_prog_uint16_t sintab [] = {

0, 402, 804, 1206, 1607, 2009, 2410, 2811, 3211, 3611, 4011, 4409, 4807, 5205, 5601, 5997, 6392,

6786, 7179, 7571, 7961, 8351, 8739, 9126, 9511, 9895, 10278, 10659, 11038, 11416, 11792, 12166, 12539,

12909, 13278, 13645, 14009, 14372, 14732, 15090, 15446, 15799, 16150, 16499, 16845, 17189, 17530, 17868,

18204, 18537, 18867, 19194, 19519, 19840, 20159, 20474, 20787, 21096, 21402, 21705, 22004, 22301, 22594,

22883, 23169, 23452, 23731, 24006, 24278, 24546, 24811, 25072, 25329, 25582, 25831, 26077, 26318, 26556, 26789,

27019, 27244, 27466, 27683, 27896, 28105, 28309, 28510, 28706, 28897, 29085, 29268, 29446, 29621, 29790, 29955,

30116, 30272, 30424, 30571, 30713, 30851, 30984, 31113, 31236, 31356, 31470, 31580, 31684, 31785, 31880, 31970,

32056, 32137, 32213, 32284, 32350, 32412, 32468, 32520, 32567, 32609, 32646, 32678, 32705, 32727, 32744, 32757,

32764, 32767, 32764};ft_int16_t SAMAPP_qsin (ft_uint16_t a)

{

ft_uint8_t f;

ft_int16_t s0, s1;


agar (a & 32768)

return -SAMAPP_qsin (a & 32767);

agar (a & 16384)

a = 32768 - a;

f = a va 127;

s0 = ft_pgm_read_word (sintab + (a >> 7));

s1 = ft_pgm_read_word (sintab + (a >> 7) + 1);

orqaga qaytish (s0 + ((ft_int32_t) f * (s1 - s0) >> 7));

}


/ * cos funtion * /

ft_int16_t SAMAPP_qcos (ft_uint16_t a)

{

orqaga qaytish (SAMAPP_qsin (a + 16384));

}

#endif


/ * Avvalgi DLSWAP holatini tekshirish va yangi DL * / DLSWAP dasturini amalga oshirish uchun API

/ * Oldingi DLSWAP holatini tekshiring va hali bajarilmasa, bir necha msni kuting va qayta tekshirib ko'ring * /

ft_void_t SAMAPP_GPU_DLSwap (ft_uint8_t DL_Swap_Type)

{

ft_uint8_t Swap_Type = DLSWAP_FRAME, Swap_Done = DLSWAP_FRAME;


agar (DL_Swap_Type == DLSWAP_LINE)

{

Swap_Type = DLSWAP_LINE;

}


/ * Yangi DL almashtirishni amalga oshirish * /

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_DLSWAP, Swap_Type);


/ * Almashtirish tugaguniga qadar kuting * /

(Swap_Done)

{

Swap_Done = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_DLSWAP);


agar (DLSWAP_DONE! = Swap_Done)

{

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10); // 10ms kuting

}

}

}


/ ************************************************* **************************** /

/ * Turli xil rangdagi turli ofsetlarda bir nechta nuqtalarni aks ettirish uchun taqlid kodi * /
/ * FT800 va undan keyin grafik ibtidoiy namunali holatlar * uchun yuklash * /

/ * Dastlabki yuklash ochilishi - tuproqning yashil rangi * /


const ft_uint8_t FT_DLCODE_BOOTUP [12] =

{

255,255,255,2, // GPU buyrug'i CLEAR_COLOR_RGB

7,0,0,38, // GPU ko'rsatmasi CLEAR

0,0,0,0, // GPU ko'rsatmasi DISPLAY

};


/ * deflated belgilar * /

statik ft_uint8_t home_star_icon [] = {0x78,0x9C, 0xE5,0x94,0xBF, 0x4E, 0xC2,0x40,0x1C, 0xC7,0x7F, 0x2D, 0x04,0x8B, 0x20,0x45,0x76,0x14,0x67,0xA3,0xF1,0x0D , 0x64,0x75,0xD2,0xD5,0x09,0x27,0x17,0x13,0xE1,0x0D, 0xE4,0x0D, 0x78,0x04,0x98,0x5D, 0x30,0x26,0x0E, 0x4A, 0xA2,0x3E, 0x82,0x0E, 0x8E , 0x82,0xC1,0x38,0x62,0x51,0x0C, 0x0A, 0x42,0x7F, 0xDE, 0xB5,0x77,0xB4,0x77,0x17,0x28,0x21,0x26,0x46,0xFD, 0x26,0xCD, 0xE5,0xD3,0x7C , 0xFB, 0xBB, 0xFB, 0xFD, 0xB9,0x02,0xCC, 0xA4,0xE8,0x99,0x80,0x61,0xC4,0x8A, 0x9F, 0xCB, 0x6F, 0x31,0x3B, 0xE3,0x61,0x7A, 0x98,0x84,0x7C , 0x37,0xF6,0xFC, 0xC8,0xDD, 0x45,0x00,0xDD, 0xBA, 0xC4,0x77,0xE6,0xEE, 0x40,0xEC, 0x0E, 0xE6,0x91,0xF1,0xD2,0x00,0x42,0x34,0x5E, 0xCE , 0xE5,0x08,0x16,0xA0,0x84,0x68,0x67,0xB4,0x86,0xC3,0xD5,0x26,0x2C, 0x20,0x51,0x17,0xA2,0xB8,0x03,0xB0,0xFE, 0x49,0xDD, 0x54,0x15 , 0xD8,0xEE, 0x73,0x37,0x95,0x9D, 0xD4,0x1A, 0xB7,0xA5,0x26,0xC4,0x91,0xA9,0x0B, 0x06,0xEE, 0x72,0xB7,0xFB, 0xC5,0x16,0x80,0xE9,0xF1 , 0x07,0x8D, 0x3F, 0x15,0x5F, 0x1C, 0x0B, 0xFC, 0x0A, 0x90,0xF0,0xF3,0x09,0xA9,0x90,0xC4,0xC6,0x37,0xB0,0x93,0x BF, 0xE1,0x71,0xDB, 0xA9,0xD7,0x41,0xAD, 0x46,0xEA, 0x19,0xA9,0xD5,0xCE, 0x93,0xB3,0x35,0x73,0x0A, 0x69,0x59,0x91,0xC3,0x0F, 0x22, 0x1B, 0x1D, 0x91,0x13,0x3D, 0x91,0x73,0x43,0xF1,0x6C, 0x55,0xDA, 0x3A, 0x4F, 0xBA, 0x25,0xCE, 0x4F, 0x04,0xF1,0xC5,0xCF, 0x71,0xDA, 0x3C, 0xD7,0xB9,0xB2,0x48,0xB4,0x89,0x38,0x20,0x4B, 0x2A, 0x95,0x0C, 0xD5,0xEF, 0x5B, 0xAD, 0x96,0x45,0x8A, 0x41,0x96,0x7A, 0x1F, 0x60,0x0D, 0x7D, 0x7D, 0x7A, 0x7D, 0x7D, 0x2D, 0x3A, 0x21,0xF3,0x1C, 0xD9,0x38,0x86,0x2C, 0xC6,0x05,0xB6,0x7B, 0x9A, 0x8F, 0x0F, 0x97,0x1B, 0x72,0x6F, 0x1C, 0xEB, 0xAE, 0xFF, 0xDA, 0x97,0x0D, 0xBA, 0x43,0x32,0xCA, 0x66,0x34,0x3D, 0x54,0xCB, 0x24,0x9B, 0x43,0xF2, 0x70,0x3E, 0x42,0xBB, 0xA0,0x95,0x11,0x37,0x46,0xE1,0x4F, 0x49,0xC5,0x1B, 0xFC, 0x3C, 0x3A, 0x3E, 0xD1,0x65,0x0E, 0x6F, 0x58,0xF8,0x9E, 0x5B, 0xDB, 0x55,0xB6,0x41,0x34,0xCB, 0xBE, 0xDB, 0x87,0x5F, 0xA9,0xD1,0x85,0x6B, 0xB3,0x17,0x9C, 0x61,0x0C, 0x9B, 0xA2,0x5D, 0x61,0x10, 0x2A, 0x9B, 0xA2,0x5D, 0x61,0x10,0xED, 0x2A, 0x9B, 0xA2,0x5D, 0x61,0x10,0xED, 0x2A, 0x9B, 0xED, 0xC9,0xFC, 0xDF, 0x14,0x54,0x8F, 0x80, 0x 7A, 0x06,0xF5,0x23,0xA0,0x9F, 0x41,0xF3,0x10,0x30,0x4F, 0x41,0xF3,0x18,0x30,0xCF, 0xCA, 0xFC, 0xFF, 0x35,0xC9,0x79,0xC9,0x89,0xFA, 0x33,0xD7,0x1D, 0xF6,0x5E, 0x84,0x5C, 0x56,0x6E, 0xA7,0xDA, 0x1E, 0xF9,0xFA, 0xAB, 0xF5,0x97,0xFF, 0x2F, 0xED, 0x89,0x7E, 0x29,0x9E, 0xB4, 0x9F, 0x74,0x1E, 0x69,0xDA, 0xA4,0x9F, 0x81,0x94,0xEF, 0x4F, 0xF6,0xF9,0x0B, 0xF4,0x65,0x51,0x08};


PROGMEM char * info [] = {"FT800 soat ilovasi"


"APP interaktiv soatlarni ko'rsatish uchun",

"Soatlar, trekdan foydalanish",

"& RTC boshqaruvi."

};

#Define COUNTRIES 12


char * country [] = {"Hindiston", "Singapur", "Yangi Zellandiya", "Yaponiya", "Daniya", "Xitoy", "Avstraliya", "Belgiya", "Bahrayn", "Italiya" "," Germaniya ");


typedef struct

{

ft_uint8_t ghr;

ft_uint8_t gmin;

ft_uint8_t arith;

} t_gmtprp;


t_gmtprp gmt_prp [12] = {{5,30, '+'}, {8,0, '+'}, {12,45, '+'}, {9,0, '+'}, {4, {0, '+'}, {3,0, '+'}, {1, 0, '+'}, {1,0, '+'}, {1,0, '+'}};

statik struct {

qisqa muddatli imzolangan hujjat;

int vel; // tezligi

uzoq bazasi; // ekranning x koordinatasi, 1/16 soniyadagi piksel

uzoq vaqt chegarasi;

} scroller;

struct

{

ft_uint8_t Hrs;

ft_uint16_t Mins;

ft_uint16_t Secs;

ft_uint16_t mSecs;

} ist, utc;

/ ******** API, dastlabki / widgetlar uchun penup vaqtida tayinlangan TAG qiymatini qaytarish uchun ****** /


static ft_uint8_t sk = 0;

ft_uint8_t Read_Keys ()

{

static ft_uint8_t Read_tag = 0, temp_tag = 0, ret_tag = 0;

Read_tag = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_TOUCH_TAG);

ret_tag = NULL;

agar (Read_tag! = NULL) // Kalit bo'sh bo'lsa, ruxsat bering

{

agar (temp_tag! = Read_tag)

{

temp_tag = Read_tag;

sk = Read_tag; // o'qish yorlig'ini temp o'zgaruvchiga joylashtiring

}

}

boshqa

{

agar (temp_tag! = 0)

{

ret_tag = temp_tag;

}

sk = 0;

}

orqaga qaytish ret_tag;

}

/ *********************** ICONni o'rnatish uchun ishlatiladigan API ******************** ********************** /

/ * Dastur oqimida oqim jadvalini oqim ilova qiling * /


ft_void_t home_setup ()

{

/ * Tasvir fayli deflated faylni shaffof qilish uchun J1 buyruqlaridan foydalanish va GRAM * /

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, CMD_INFLATE);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, 250 * 1024L);

Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, home_star_icon, sizeof (home_star_icon));

/ * Bitmap xususiyatlarini ICONS * /

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phost); // boshlash

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255, 255, 255));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_HANDLE (13)); // fon yulduzlari uchun dastak

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SOURCE (250 * 1024L)); // gramm boshlangan manzil

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_LAYOUT (L4, 16, 32)); // format

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SIZE (YaXShI, REPEAT, REPEAT, 512, 512));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_HANDLE (14)); // fon yulduzlari uchun dastak

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SOURCE (250 * 1024L)); // gramm boshlangan manzil

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_LAYOUT (L4, 16, 32)); // format

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SIZE (eng yaqin, chegaradosh, cheklov, 32, 32));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

}

void Ft_Play_Sound (ft_uint8_t ovoz, ft_uint8_t vol, ft_uint8_t midi)

{

ft_uint16_t val = (midi < 8)=""> ovoz;

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_SOUND, val);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PLAY, 1);

}


ft_void_t Ma'lumot ()

{

ft_uint16_t dloffset = 0, z;

Ft_CmdBuffer_Index = 0;


// Ekranning kalibrlashi

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phost);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255, 255, 255));

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2, FT_DispHeight / 2,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, "Iltimos, nuqta ustiga bosing");

Ft_Gpu_CoCmd_Calibrate (phost, 0);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

// Ftdi Asosiy animatsiyasi

Ft_Gpu_CoCmd_Logo (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

(0! = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_CMD_READ));

// Ko'rsatiladigan ro'yxatlarini Aaysh RAM dan GRAMga nusxalash

dloffset = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_CMD_DL);

dloffset - = 4;

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, CMD_MEMCPY);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, 100000L);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, RAM_DL);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, dloffset);

qilish

{

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phost);

Ft_Gpu_CoCmd_Append (phost, 100000L, dloffset);

// Logo animatsiyasi davomida ishlatiladigan BITMAP xususiyatlarini tiklash

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_A (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_A (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_B (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_C (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_D (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_E (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_F (0));

// Edge Strip orqali ma'lumotni oshkora lenta bilan ko'rsatish

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, SAVE_CONTEXT ());

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (219,180,150));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_A (220));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BEGIN (EDGE_STRIP_A));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2F (0, FT_DispHeight * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2F (FT_DispWidth * 16, FT_DispHeight * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_A (255));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, RESTORE_CONTEXT ());

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (0,0,0));

// MA `LUMOT

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,20,28, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, (char *) pgm_read_word (& info [0]));

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,60,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, (char *) pgm_read_word (va info [1]));

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,90,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, (char *) pgm_read_word (va info [2]));

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,120,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, (char *) pgm_read_word (& info [3]));

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2, FT_DispHeight-30,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, "o'ynash uchun bosing");

// Play tugmasini bosing va rangni o'zgartiring

agar (sk! = 'P')

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255, 255, 255));

boshqa

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (100,100,100));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BEGIN (FTPOINTS));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, POINT_SIZE (20 * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (shifobaxsh, TAG ('P'));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2F ((FT_DispWidth / 2) * 16, (FT_DispHeight-60) * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (180,35,35));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BEGIN (BITMAPS));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2II ((FT_DispWidth / 2) -14, (FT_DispHeight-75), 14,4));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

} while (Read_Keys () = "P");

Ft_Play_Sound (0x50,255,0xc0);

/ * Tinglash tugmasi bosilmaguncha kuting * /

}


/ * Scroller-ga o'tish * /

static ft_void_t scroller_init (ft_uint32_t limiti)

{

scroller.dragprev = -32768;

scroller.vel = 0; // tezligi

scroller.base = 0; // ekranning x koordinatasi, 1/16 soniyadagi piksel

scroller.limit = limit;

}


/ * Scrollerni gorizontal chiziqli rejimda ishga tushirish * /


static ft_void_t scroller_run ()

{

ft_int32_t o'zgarishi;


qisqa sx = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_TOUCH_SCREEN_XY + 2) imzolangan;


agar ((sx! = -32768) & (scroller.dragprev! = -32768))

{

scroller.vel = (scroller.dragprev - sx) <>

}

boshqa

{

= = max (1, abs (scroller.vel) = 5);

agar (scroller.vel <>

scroller.vel + = o'zgartirish;

agar (scroller.vel> 0)

scroller.vel - = o'zgartirish;

}

scroller.dragprev = sx;

scroller.base + = scroller.vel;

scroller.base = max (0, min (scroller.base, scroller.limit));

}


static ft_uint8_t clk_adj = 0;

static ft_uint16_t min_val;

ft_uint8_t temp [7];

/ * rtc uchun ma'lumotlar konvertsiyasi * /

bayt dekToBcd (byte val)

{

orqaga qaytish ((val / 10 * 16) + (val 10%));

}


Ikkilik kodlangan kasrni oddiy sonlarga almashtirish

byte bcdToDec (byte val)

{

orqaga qaytish ((val / 16 * 10) + (val 16%));

}


/ * ma'lumotlarni RTC * ga yozing.

void Rtc_puts ()

{

temp [0] = 0x80 | (decToBcd (ist.Secs));

temp [1] = decToBcd (ist.Mins);

temp [2] = decToBcd (ist.Hrs);

hal_rtc_i2c_write (0, (ft_uint8_t *) & temp, 7);

}


// Sana va vaqtni oladi

void Rtc_gets ()

{

hal_rtc_i2c_read (0, (ft_uint8_t *) & temp, 3);

ist.Hrs = bcdToDec (temp [2] & 0x1f);

ist.Mins = bcdToDec (temp [1] & 0x7f);

ist.Secs = bcdToDec (temp [0] & 0x7f);

}

/ * Vaqtni rotatsion qiymatdan hisoblash uchun ishlatiladigan API * /

static ft_uint16_t adj_time = 0;

static ft_uint32_t t_adj = 0;

static ft_uint16_t Get_TagRotary_Value (ft_uint16_t Tagval, ft_uint16_t masofa, ft_uint16_t max_rotation, ft_uint16_t ct) 90 uchun -180

{

ft_int32_t trackval = 0;

static ft_int16_t thcurr = 0, oldingi = 0, adj = 0;

static ft_int32_t adj_val = 0;

static ft_uint16_t retval = 0;

trackval = Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TRACKER);

agar (trackval)

{

thcurr = (uchburchak >> 16);

agar (adj == Tagval)

{

adj_val + = (ft_int16_t) (thrurr - prevta);

agar (adj_val <>

adj_val + = (max_rotation * 65536L);

agar (adj_val> = (max_rotation * 65536L))

adj_val - = (max_rotation * 65536L);

retval = (adj_val / (65536L / oralig'i));

}

oldingi = thcurr;

adj = trackval & 0xff;

clk_adj = 0;

}

boshqa

{

agar (adj = 0) clk_adj = 1;

boshqa retval = ct;

// sozlash uchun 16bit pressciondagi joriy vaqt

adj_val = ((ct / 60) * 65536L) + ((ct% 60) * (65536L / oralig'i));

adj = 0;

}

qaytib kelish;

}

/ * api mamlakatlar uchun standart vaqtni hisoblab chiqadi * /


void timer (ft_uint8_t) nomi

{

static ft_uint8_t temp_time = 0;

char hrs_t [2], min_t [2], * temp;

static ft_uint16_t temp_m = 0, hr = 0;

static ft_uint16_t temp_msecs = 0, temp_secs = 0;

ft_uint32_t t;

ft_int32_t Mins;

Mins = gmt_prp [nomi] .gmin;

Hr = gmt_prp [name] .ghr;

Mins = daqiqalar + (soat * 60);

agar (gmt_prp [name] .arith == '+')

Ming = min_val + daqiqa;

agar (gmt_prp [name] .arith == '-')

{

Ming = min_val-Mins;

agar (min. <>

Mins = 720 daqiqa;

}

utc.Hrs = (Mins / 60) 12%;

utc.Mins = (daqiqa)% 60;

/ * sinxronlash RTC va MCU vaqti * /

#ifdef RTC_PRESENT

t = millis ();

t = t% 1000L;


agar (ist.Secs! = temp_secs)

{

temp_secs = ist.Secs;

temp_msecs = 1000L-t;

}

utc.mSecs = (t + temp_msecs)% 1000L;

#endif

// utc.Secs = ist.Secs;

/ * Vaqtni to'g'rilash bo'lsa, keyin RTC * /

agar (clk_adj)

{

clk_adj = 0;

ist.Mins = min_val% 60;

ist.Hrs = (min_val / 60) 12%;

#ifdef RTC_PRESENT

Rtc_puts ();

#else

t_adj = millis ();

t_adj = (t_adj / 60000L)% 60;

adj_time = ((ist.Mins) + (ist.Hrs * 60)) - t_adj;

#endif

}

}

static bayt istouch ()

{

(Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_TOUCH_RAW_XY va 0x8000));

}

/ * Soat vazifasi * /

ft_void_t Soatlar (ft_uint8_t clksize, ft_uint8_t variantlari)

{

ft_uint8_t

clk_s = clksize / 10, per_f, n_f, name, kirish, startup_time = 0;


ft_uint16_t dx = (clk_s * 2) + (2 * clksize),

dy = (FT_DispHeight / 2) + clksize + 10,

temp_m, soat;


ft_uint8_t col = FT_DispWidth / dx;

ft_int16_t Ox, oy, sx, drag = 0, oldingi = 0, dragth = 0, i, cts = 0, th, pv;

ft_int32_t yo'l, Mins, Velocity = 0;

per_f = kol;

n_f = (MAMLAKATLAR) / per_f;

Oy = (FT_DispHeight / 2);

scroller_init (16 * (MAMLAKATLAR * (dx) -FT_DispWidth));

taymer (0);

qilish

{

Teg = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_TOUCH_TAG);

#ifdef RTC_PRESENT

Rtc_gets ();

temp_m = (ist.Mins + (ist.Hrs * 60))% 720L;

#else

ft_uint32_t t = millis ();

utc.mSecs = t% 1000L;

ist.Secs = (t / 1000L) 60%;

ist.Mins = (t / 60000L)% 60;

ist.Hrs = (t / 3600000L)% 12;

temp_m = ((ist.Mins) + (ist.Hrs * 60));

temp_m + = adj_time;

temp_m% = 720;

#endif

min_val = Get_TagRotary_Value (Tag, 60,12, temp_m);

agar ((Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TRACKER) & 0xff) == 0)

{

scroller_run ();


drag = scroller.base >> 4;

cts = drag / dx;

dragth = drag% dx;

} boshqa

{

scroller.vel = 0;

}

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phost);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG_MASK (1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG (0));

Ft_Gpu_CoCmd_Gradient (phost, 0, 135, 0x000000, 0, 272, 0x605040);

(i = -1; i <(per_f +="" 2);="" i="">

{

Ox = (clksize + clk_s) + (dx * i);

Ox = = dragth;

name = (MAMLAKATLAR + i + cts)% COUNTRIES;

taymer (ism);

// soatlarning bg rangini belgilash

agar (Tag == name + 1) Ft_Gpu_CoCmd_BgColor (phost, 0x4040a0); boshqa

Ft_Gpu_CoCmd_BgColor (phost, 0x101040);

// Soatni izdoshlari bilan chizish

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (shifobaxsh, TAG (ism + 1));

Ft_Gpu_CoCmd_Clock (phost, Ox, FT_DispHeight / 2, clksize, 0, utc.Hrs, utc.Mins, ist.Secs, utc.mSecs);

Ft_Gpu_CoCmd_Track (phost, Ox, FT_DispHeight / 2,1,1, nomi + 1);

}

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG_MASK (0));

// Davlat nomini ko'rsatish

(i = -1; i <(per_f +="" 2);="" i="">

{

Ox = (clksize + clk_s) + (dx * i);

Ox = = dragth;

name = (MAMLAKATLAR + i + cts)% COUNTRIES;

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, Ox, dy, 29, OPT_CENTERX, mamlakat [nomi]);

}

agar (scroller.vel! = 0) Velocity = scroller.vel;

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

FT_801_ENABLE aniqlandi

Ft_Gpu_Hal_Sleep (30);

#endif

} while (1);

}

#ifdef MSVC_PLATFORM

/ * Asosiy kirish joyi * /

ft_int32_t main (ft_int32_t argc, ft_char8_t * argv [])

#endif

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

ft_void_t setup ()

#endif

{

/ * Mahalliy o'zgaruvchilar * /

ft_uint8_t chipid;


Ft_Gpu_HalInit_t halinit;


halinit.TotalChannelNum = 1;

Ft_Gpu_Hal_Init (& halinit);

host.hal_config.channel_no = 0;

#ifdef MSVC_PLATFORM_SPI

host.hal_config.spi_clockrate_khz = 12000; // KHz da

#endif

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_SPI

host.hal_config.spi_clockrate_khz = 4000; // KHz da

#endif

Ft_Gpu_Hal_Open (va host);


phost = & host;


/ * Xavfsiz tomon uchun * /

Ft_Gpu_Hal_Powercycle (phost, FT_TRUE);

Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, RAM_G);

/ * Clkni tashqi soatlarga o'rnating * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_EXTERNAL_OSC);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10);/ * PLL chiqishini 48MHz * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_PLL_48M);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10);


/ * Xavfsiz tomon uchun yadroni qayta tiklash * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_CORE_RESET);

// Ft_Gpu_CoreReset (phost);


/ * FT800 * / Wake up uyg'otish uchun 0-manzil

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_ACTIVE_M);


{

FT800-ni tayyor yoki yo'qligini tekshirish uchun FK-ni o'qib chiqing.

chipid = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_ID);

(chipid! = 0x7C)

chipid = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_ID);

#ifdef MSVC_PLATFORM

printf ("% X uyg'otgandan keyin VC1 hisob raqami", chipid);

#endif

}

/ * LCD ekranning konfiguratsiyasi * /

#ifdef SAMAPP_DISPLAY_QVGA

/ * QVGA LCD displeyga tegishli qiymatlar * /

FT_DispWidth = 320;

FT_DispHeight = 240;

FT_DispHCycle = 408;

FT_DispHOffset = 70;

FT_DispHSync0 = 0;

FT_DispHSync1 = 10;

FT_DispVCycle = 263;

FT_DispVOffset = 13;

FT_DispVSync0 = 0;

FT_DispVSync1 = 2;

FT_DispPCLK = 8;

FT_DispSwizzle = 2;

FT_DispPCLKPol = 0;

#endif


Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HCYCLE, FT_DispHCycle);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HOFFSET, FT_DispHOffset);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSYNC0, FT_DispHSync0);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSYNC1, FT_DispHSync1);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VCYCLE, FT_DispVCycle);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VOFFSET, FT_DispVOffset);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSYNC0, FT_DispVSync0);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSYNC1, FT_DispVSync1);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_SWIZZLE, FT_DispSwizzle);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PCLK_POL, FT_DispPCLKPol);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PCLK, FT_DispPCLK); // ushbu displey LCD displeyda ko'ringandan keyin

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSIZE, FT_DispWidth);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSIZE, FT_DispHeight);


/ * Dastlab ping va pong tamponni to'ldirish * /

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO_DIR, 0xff);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO, 0x0ff);

/ * Sensorli konfiguratsiya - qarshilik qiymatini 1200 ga sozlang - bu qiymat mijozlar talabiga mos keladi va tajriba yordamida olingan * /

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_TOUCH_RZTHRESH, 1200);
/ * Ekranni tozalash kerak * /

Ft_Gpu_Hal_WrMem (phost, RAM_DL, (ft_uint8_t *) FT_DLCODE_BOOTUP, sizeof (FT_DLCODE_BOOTUP));

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_DLSWAP, DLSWAP_FRAME);


Ft_Gpu_Hal_Sleep (1000); // Yuklab olish ekranini ko'rsating.

#ifdef RTC_PRESENT

hal_rtc_i2c_init ();

byte WriteByte = 0x03;

hal_rtc_i2c_write (0x07, & WriteByte, 1);

hal_rtc_i2c_read (0x00, & WriteByte, 1);

agar ((WriteByte & 0x80) == 0)

{

WriteByte = 0x80;

hal_rtc_i2c_write (0x00, & WriteByte, 1);

}

#endif


home_setup ();

Info ();

Soatlar (80,0);

/ * Barcha ochilgan tutqichlarni yoping * /

Ft_Gpu_Hal_Close (phost);

Ft_Gpu_Hal_DeInit ();

#ifdef MSVC_PLATFORM

qaytish 0;

#endif

}


void loop ()

{

}/ * Bundan tashqari biror narsa * /