info@panadisplay.com
DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA_RESISTANCE_THRESHOLD

DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA_RESISTANCE_THRESHOLD

Apr 26, 2019

#ifdef VM800P43_50

# DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

# fefin FT_800_ENABLE (1)

ENABLE_SPI_SINGLE (1)

FT_ARDUINO_ATMEGA328P_I2C (1)

RTC_PRESENT (1)

#Define FT800_CS (9)

FT_SDCARD_CS (8)

#define FT800_INT (3)

FT800_PD_N (4)

# FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS FT800_CSni belgilash

# ARGUINO_PLATFORM_SPIni belgilash

# ARGUINO_PLATFORM_COCMD_BURST belgilash

RESISTANCE_THRESHOLD (# 1200)

#endif

#ifdef VM800P35

DISPLAY_RESOLUTION_QVGA (1)

# fefin FT_800_ENABLE (1)

ENABLE_SPI_SINGLE (1)

FT_ARDUINO_ATMEGA328P_I2C (1)

RTC_PRESENT (1)

#Define FT800_CS (9)

FT_SDCARD_CS (8)

#define FT800_INT (3)

FT800_PD_N (4)

# FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS FT800_CSni belgilash

# ARGUINO_PLATFORM_SPIni belgilash

# ARGUINO_PLATFORM_COCMD_BURST belgilash

RESISTANCE_THRESHOLD (# 1200)

#endif

#ifdef VM801P43_50

# DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#Define FT_801_ENABLE (1)

ENABLE_SPI_SINGLE (1)

FT_ARDUINO_ATMEGA328P_I2C (1)

RTC_PRESENT (1)

#Define FT800_CS (9)

FT_SDCARD_CS (8)

#define FT800_INT (3)

FT800_PD_N (4)

# FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS FT800_CSni belgilash

# ARGUINO_PLATFORM_SPIni belgilash


# ARGUINO_PLATFORM_COCMD_BURST belgilash

#endif

#ifdef VM800B43_50

# DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

# fefin FT_800_ENABLE (1)

ENABLE_SPI_SINGLE (1)

#define FT800_INT (3)

FT800_PD_N (4)

FT_SDCARD_CS (5)

#Define FT800_CS (10)

FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS (10)

# ARGUINO_PLATFORM_SPIni belgilash

# ARGUINO_PLATFORM_COCMD_BURST belgilash

RESISTANCE_THRESHOLD (# 1200)

#endif

#ifdef VM800B35

DISPLAY_RESOLUTION_QVGA (1)

# fefin FT_800_ENABLE (1)

ENABLE_SPI_SINGLE (1)

#define FT800_INT (3)

FT800_PD_N (4)

FT_SDCARD_CS (5)

#Define FT800_CS (10)

FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS (10)

# ARGUINO_PLATFORM_SPIni belgilash

# ARGUINO_PLATFORM_COCMD_BURST belgilash

RESISTANCE_THRESHOLD (# 1200)

#endif

#ifdef VM801B43_50

# DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#Define FT_801_ENABLE (1)

ENABLE_SPI_SINGLE (1)

#define FT800_INT (3)

FT800_PD_N (4)

FT_SDCARD_CS (5)

#Define FT800_CS (10)

FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS (10)

# ARGUINO_PLATFORM_SPIni belgilash

# ARGUINO_PLATFORM_COCMD_BURST belgilash

#endif


/ * Foydalanuvchi tomonidan o'rnatilgan maxsus konfiguratsiya * /

(VM800P43_50) && defined (VM800B43_50) && defined (VM800P35_50) && defined (VM800P35)

&&& defined (VM801B43_50))

#Define DISPLAY_RESOLUTION_QVGA (1) Ushbu bo'lim alohida-alohida nazorat qilinishini ta'minlaydi

# Eshik turi uchun hech qanday tanlov qilinmasa, DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#define DISPLAY_RESOLUTION_WVGA (1)

DISPLAY_RESOLUTION_HVGA_PORTRAIT (1)

/ * Chip-konfiguratsiyaga xos makrolar * /

# fefin FT_800_ENABLE (1)

#Define FT_801_ENABLE (1)

#Define FT_810_ENABLE (1)

#Define FT_811_ENABLE (1)

#Define FT_812_ENABLE (1)

#define FT_813_ENABLE (1)

/ * SPI yagona, kadranlı va to'rt marta foydalanish hollari uchun SPI o'ziga xos makrolar derleme vaqt kalitlari * /

ENABLE_SPI_SINGLE (1)

ENABLE_SPI_DUAL (1)

ENABLE_SPI_QUAD (1)

FT800_PD_N (4)

#Define FT800_CS (10)

/ * Drayv konfiguratsiyalarini ko'rsatish - asosan ME900EV1 modullari uchun * /

#define ENABLE_ILI9488_HVGA_PORTRAIT (1)

# ARGUINO_PLATFORM_SPIni belgilash

/ * Qarshilik uchun eshik * /

RESISTANCE_THRESHOLD (# 1200)

#endif


#if (belgilangan (FT_800_ENABLE) | belgilangan (FT_801_ENABLE))

#Define FT_80X_ENABLE (1)

#endif

#if (belgilangan (FT_810_ENABLE) |} aniqlangan (FT_811_ENABLE) || belgilangan (FT_812_ENABLE) | belgilangan (FT_813_ENABLE))

#Define FT_81X_ENABLE (1)

#endif

/ * Standart C kutubxonalari * /

#include

/ * Standart Arduino kutubxonalari * /

#include

#include

#include

#include

/ * XAL qo'shimchalari * /

#inch "FT_DataTypes.h"

#inch "FT_Gpu_Hal.h"

#inch "FT_Gpu.h"

#inch "FT_CoPro_Cmds.h"

#inch "FT_Hal_Utils.h"

# FT800_SEL_PIN FT800_CS ni belgilash

#endif / * _ FT_PLATFORM_H _ * /