info@panadisplay.com
CMD-TRANSLATI - Joriy matnni tarjima qilish

CMD-TRANSLATI - Joriy matnni tarjima qilish

Apr 27, 2019

C prototipi

void cmd_translate (int32_t tx,

int32_t ty);

Parametrlar

tx

x 16,16 bitli sobit-nuqta shaklida imzolangan faktori.

ty

y tarjima omili, imzolangan 16,16 bitlik sobit-nuqta shaklida.

image

image

image