info@panadisplay.com
CMD_MEMSET - xotira bilan bayt qiymatini to'ldiring

CMD_MEMSET - xotira bilan bayt qiymatini to'ldiring

Apr 27, 2019

C prototipi

void cmd_memset (uint32_t ptr,

uint32_t qiymati,

uint32_t raqam);

Parametrlar

ptr

Xotira blokining boshlang'ich manzili

qiymati

Xotiraga yozish qiymati

son

Xotirada bloklar soni

Ushbu funktsiyaning bajarilishi REG_CMD_READ qiymatining qiymatini belgilaganda aniqlanadi

REG_CMD_WRITE ga teng.

image

Misollar

0xff yozish uchun birinchi 1K asosiy xotira:

cmd_memset (0, 0xff, 1024);