info@panadisplay.com
Anizotropiya dielektrida nurning uzatish xususiyatlari

Anizotropiya dielektrida nurning uzatish xususiyatlari

Jul 02, 2018

Anizotropiya dielektrida nurning uzatish xususiyatlari


Yorug'lik bilan izotropik muhitda yorug'likning tarqalish xususiyatlarining asosiy farqi shundaki, kristalning turli yo'nalishidagi nurning optik xususiyatlari boshqacha bo'lib, ikki tomonlama, ikki tomonlama aks ettirish va polarizatsiya ta'sirini keltirib chiqarishi mumkin.

 

1.png

Nur yoriladi va kristall interfeysida aks etganda, ikkita nurli va yoritilgan yorug'lik chiqaradi va ular bir-biriga vertikal ravishda nurli polarizatsiya qilinadi.


2.png

U va E nurlari kristalllarning turli tarqalish tezligiga ega. O nurning tarqalish tezligi kristalning barcha yo'nalishlarida bir xil va kristallagi e nurning tarqalish tezligi yo'nalish bilan farq qiladi.


Kristall strukturasi ma'lum bir mekansal davriylik va simmetriyani namoyish etadi. Ushbu struktura xususiyati kristalning makroskopik xususiyatlarining anizotropiyasiga olib keladi.

3.png

Kristallarda optik xususiyatlarini tavsiflovchi parametrlar yo'nalish bilan bog'liq va yo'nalishdan yo'nalishga qarab o'zgaradi. Ular tensorlar.


4.png