info@panadisplay.com
Haqiqiy operatsion tizim algoritmlari

Haqiqiy operatsion tizim algoritmlari

Mar 08, 2019


Algoritmlar

Odatda ishlatiladigan RTOS rejalashtirish algoritmlari quyidagilardir:


Kooperativ rejalashtirish

Prepektiv rejalashtirish

Tezlik monotonli rejalashtirish

Round-robin rejalashtirilishi

Ruxsat etilgan ustuvor pre-emptive rejalashtirish, preemptive vaqt dilimleme dasturi

Taqiqlangan prematizm bilan tartibga solinadigan birinchi darajali rejalashtirish

Fixed-Priority Prependiv bo'lmagan rejalashtirish

Muhim tanqislikni rejalashtirish

Statik vaqtni rejalashtirish

Eng qadimgi muddat Birinchi yondashuv

Ko'p zarrachali grafli chiziqli stoxastik digraphlar